top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Cronhammars 'Ulvetime' på HEART i Herning

Omtalere

Minihøjskolen i Herning

Dato

19. januar 2023

Udstillingen 'Ulvetime' på HEART med billedhuggeren Ingvar Cronhammars største værker gennem tiden.

bottom of page